Difference: KNX (r3 vs. r2)

r3 - 28 Nov 2013 - 01:01 - MikaNysten? r2 - 26 Oct 2013 - 13:09 - MikaNysten?

Mika Nysten

Mika Nysten

KNX-taloautomaation tietoturva

KNX-taloautomaation tietoturva

Johdanto

Johdanto

  

KNX on väyläpohjainen ja hajautettu kiinteistöautomaation ohjausjärjestelmä, joka muodostettiin 2000?luvun alussa yhdistämällä osia kolmesta eri väyläjärjestelmistä. KNXstandardoitiin alun perin Euroopassa, mutta on myöhemmin hyväksytty myös Kiinassa ja USA:ssa. KNX onkin ainoa globaali kiinteistöautomaatiostandardi, joka tarjoaa yhteensopivuuden eri valmistajien laitteiden välillä. [1]

KNX on väyläpohjainen ja hajautettu kiinteistöautomaation ohjausjärjestelmä, joka muodostettiin 2000?luvun alussa yhdistämällä osia kolmesta eri väyläjärjestelmistä. KNXstandardoitiin alunperin Euroopassa, mutta on myöhemmin hyväksytty myös Kiinassa ja USA:ssa. KNX onkin ainoa globaali kiinteistöautomaatiostandardi, joka tarjoaa yhteensopivuuden eri valmistajien laitteiden välillä. [1]

  

KNX:n avulla saavutetaan etuja kiinteistöjen energiatehokkuuteen, käyttömukavuuteen ja muunneltavuuteen. Sitä käytetään nykyään omakotitaloissa sekä julkis- ja liikekiinteistössä. Isossa kohteessa KNX:n suurin hyöty tulee energiansäästöstä ja pienessä lähinnä käyttömukavuudesta. Maailman suurin KNX-kohde on Pekingin lentokentän terminaali 3. Siellä KNX ohjaa valaistusta, lämmitystä ja jäähdytystä sekä virheilmoituksia. KNX-laitteita kyseisessä terminaalissa on yli 11000 kpl. Suomessa KNX-kohteita valmistuu noin 1000 kpl vuosittain ja esimerkkejä niistä ovat Musiikkitalo, Kiasma ja hotelli Flamingo. [2]

KNX:n avulla saavutetaan etuja kiinteistöjen energiatehokkuuteen, käyttömukavuuteen ja muunneltavuuteen. Sitä käytetään nykyään omakotitaloissa sekä julkis- ja liikekiinteistössä. Isossa kohteessa KNX:n suurin hyöty tulee energiansäätöstä ja pienessä lähinnä käyttömukavuudesta. Maailman suurin KNX-kohde on Pekingin lentokentän terminaali 3. Siellä KNX ohjaa valaistusta, lämmitystä ja jäähdytystä sekä virheilmoituksia. KNX-laitteita kyseisessä terminaalissa on yli 11000 kpl. Suomessa KNX-kohteita valmistuu noin 1000 kpl vuosittain ja esimerkkejä niistä ovat Musiikkitalo, Kiasma ja hotelli Flamingo. [2]

  

Etukäteen määriteltyjen yhden napin takana olevien ´kotona-poissa´ -tilanteiden avulla voidaan säästää energiaa esimerkiksi poissa ollessa pienentämällä ilmastointia ja lämmitystä. Valaistuksessa säästetään energiaa sammuttamalla samalla napin painalluksella poissa ollessa kaikki asunnon valot. Lisäksi voidaan hyödyntää päivänvaloa asettamalla valaisimiin vain riittävä valoteho ennalta määrätyissä tilanteissa.

  

Turvallisuuteen liittyy myös useita käyttösovelluksia. Poissa-tilanteessa voidaan sammuttaa tietyt pistorasiat, ohjata lukitusjärjestelmää tai kytkeä päälle murtohälytysjärjestelmä ja etähälytysjärjestelmä sekä katkaista vedentulo. Lisäksi on lukuisia mukavuuteen liittyviä sovelluksia kuten monihuoneaudio, tilannevalaistukset sekä verhojen ja markiisien hallinta.

KNX periaatteet

KNX periaatteet

KNX:ssä on jokaisessa laitteessa oma mikroprosessorinsa. Järjestelmän laitteet ovat riippumattomia toisistaan ja ne kommunikoivat keskenään väylän kautta ilman keskitettyä tietokonetta. Anturit ja ilmaisimet antavat ohjauskäskyjä toimilaitteille, jotka ohjaavat esimerkiksi lämmitystä, ilmastointia, valaistusta tai pistorasioita.

KNX:ssä on jokaisessa laitteessa oma mikroprosessorinsa. Järjestelmän laitteet ovat riippumattomia toisistaan ja ne kommunikoivat keskenään väylän kautta ilman keskitettyä tietokonetta. Anturit ja ilmaisimet antavat ohjauskäskyjä toimilaitteille, jotka ohjaavat esimerkiksi lämmitystä, ilmastointia, valaistusta tai pistorasioita.

KNX-väylässä laitteet ovat kytkettyinä 29 VDC -heikkovirtaväylään, joka saa käyttöjännitteensä virtalähteestä. Perinteisessä sähköasennusmallissa kuorma kytketään aina suoraan päälle, mutta KNX:ssä se kytketään epäsuorasti päälle. KNX:ssä painikkeet voidaan ohjelmoida tekemään halutut toiminnot ja ne eivät ole perinteisin sähköasennuksen tavoin riippuvaisia sijainnistaan. [3, s. 9] Painike voidaan ohjelmoida esimerkiksi sammuttamaan koko kohteen valaistus ja kytkemään hälytysjärjestelmä päälle.

KNX-väylässä laitteet ovat kytkettyinä 29 VDC -heikkovirtaväylään, joka saa käyttöjännitteensä virtalähteestä. Perinteisessä sähköasennusmallissa kuorma kytketään aina suoraan päälle, mutta KNX:ssä se kytketään epäsuorasti päälle. KNX:ssä painikkeet voidaan ohjelmoida tekemään halutut toiminnot ja ne eivät ole perinteisin sähköasennuksen tavoin riippuvaisia sijainnistaan. [3, s. 9] Painike voidaan ohjelmoida esimerkiksi sammuttamaan koko kohteen valaistus ja kytkemään hälytysjärjestelmä päälle.

  

KNX-esimerkkiasennus

  

Seuraavassa kuvassa olevassa esimerkkiasennuksessa voisi olla toiminta, jossa kytkinanturin (1.1.2) painiketta painamalla lähetetään sanoma, joka sisältää ryhmäosoitteen 10/1/1 ja arvon 1. Kaikki anturit ja toimilaitteet vastaanottavat sanoman sekä arvioivat sen. Ainoastaan saman ryhmäosoitteen omaavat lähettävät kuittaussanoman, lukevat arvon ja toimivat sen mukaisesti. Esimerkissä kytkintoimilaite (1.1.1) sulkee lähtöreleen. [9, s.4]

  

esimerkki.jpg

  

Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä erilaisista painikkeista. Ensimmäinen painikeryhmä sisältää 8 painiketta, johon jokaisen taakse voidaan ohjelmoida toiminteita. Yhden painikkeen taakse voidaan ohjelmoida esimerkiksi yhden valaisinryhmän valot päälle/pois lyhyellä painalluksella ja pitkällä painalluksella valojen himmennys. Painike voidaan ohjelmoida myös tilannevalaistuksia varten eli esimerkiksi yhtä painiketta painamalla valaisinryhmä 1 palaa 60%:n himmennyksellä, valaisintyhmä 2 40%:n himmennyksellä jne. Jokin painike voi sammuttaa kaikki huoneen valot.

  

Keskimmäisessä painikeryhmässä on kuuden painikkeen lisäksi kauko-ohjausmahdollisuus. Oikeanpuoleisessa on neljän painikkeen lisäksi lämpötilanäyttö ja lämmityksen säätömahdollisuus.

  

painonapit.jpg

  

Osoitteet

  

Yksilöllisen osoitteen avulla määritellään toimilaitteen sijainti KNX-topologiassa. Sen avulla lähetetään tarvittava sovellus ja parametrit ETS -työkalulta toimilaitteelle. Se on muodoltaan alue (4 bittiä) - linja (4 bittiä) - väylälaite (1 tavu). Yksilöllistä osoitetta käytetään diagnosointiin, virheen korjaukseen, uudelleen konfiguroimiseen ja liitäntäobjektien osoitteen muodostamiseen.

  

Kommunikointi laitteiden välillä tapahtuu ryhmäosoitteiden kautta. Se voidaan valita ETS:n kautta 2-tasoisena (pääryhmä/alaryhmä) tai 3-tasoisena (pääryhmä/keskiryhmä/alaryhmä) rakenteena. ETS versiossa 4 tuli mahdolliseksi myös vapaa rakenne ilman tasoja. Kaikki laitteet eivät kuitenkaan ymmärrä vapaata rakennetta. Toimilaitteet voivat kuunnella useita ryhmäosoitteita, mutta anturit voivat lähettää kerrallaan vain yhden sanoman väylään. Ryhmäosoitteet annetaan antureiden ja toimilaitteiden ryhmäobjekteille ETS:n avulla.

Siirtotiet

Siirtotiet

KNX-järjestelmässä voidaan käyttää kolmea tiedonsiirtoväylää: väyläkaapelia, sähköverkkoa tai radioverkkoa 868MHz:n taajuudella. Järjestelmässä voi olla myös yhdistelmä useaa erityyppistä väylää. Radiopuolella on paljon valmistajakohtaisia ratkaisuja, eikä yhteensopivuutta eri valmistajien välillä useinkaan ole.

KNX-järjestelmässä voidaan käyttää kolmea tiedonsiirtoväylää: väyläkaapelia, sähköverkkoa tai radioverkkoa 868MHz:n taajuudella. Järjestelmässä voi olla myös yhdistelmä useaa erityyppistä väylää. Radiopuolella on paljon valmistajakohtaisia ratkaisuja, eikä yhteensopivuutta eri valmistajien välillä useinkaan ole.

Siirtotienä voidaan käyttää apuna myös IP:tä kytkeydyttäessä lähiverkosta KNX-järjestelmään. Tällöin KNX-sanoma kapseloidaan IP-pakettiin gateway-laitteessa, jolloin puhutaan KNX/IP –tunneloinnista.

Siirtotienä voidaan käyttää apuna myös IP:tä kytkeydyttäessä lähiverkosta KNX-järjestelmään. Tällöin KNX-sanoma kapseloidaan IP-pakettiin gateway-laitteessa, jolloin puhutaan KNX/IP –tunneloinnista.

  

Hiearkkisessa rakenteessa käytetään linjoja ja alueita. Yhdessä linjassa voi olla maksimissaan 64 väylälaitetta. Päälinjaan voidaan kytkeä 15 linjaa linjayhdistimien kautta, jolloin muodostetaan yksi alue. Myös päälinjaan voidaan kytkeä 64 laitetta, joskin kytkettyjen laitteiden enimmäismäärä vähennetään käytettyjen linjayhdistimien määrällä. Jokaisessa linjassa tulee olla oma virtalähde. Useita alueita voidaan yhdistää runkolinjassa alueyhdistimien kautta kuvan 3 mukaisesti. Runkolinjassa on myös oma virtalähteensä. Seuraavassa kuvassa näkyviä alueita voi olla maksimissaan 15 ja toimilaitteitta yhdessä järjestelmässä näin ollen yli 58000 kpl. [2, s. 2-5]

  

hierarkia.jpg

Tietoturva

Tietoturva

  

Nykyisessä KNX-standardissa turvallisuusnäkökohdat ovat jääneet vähiin. Tekniikkaa ei ole alun perin suunniteltu turvallisuuskriittisiin paikkoihin. Nykyään standardiin on määritelty vain 32-bittinen salasana ?tunnistusalgoritmi, jonka tarkoitus on estää ei-toivottu pääsy väyläliitäntäyksikölle. Tätä mahdollisuutta valmistajat eivät ole useinkaan hyödyntäneet. Väylällä data kulkee selkokielisenä ja näin onkin vaarallista, mikäli hyökkääjä pääsee lukemaan tai kirjoittamaan väylällä. [4, s. 6, 5. s. 22]

Nykyisessä KNX-standardissa turvallisuusnäkökohdat ovat jääneet vähiin. Tekniikkaa ei ole alun perin suunniteltu turvallisuuskriittisiin paikkoihin. Nykyään standardiin on määritelty vain 32-bittinen salasana ?tunnistusalgoritmi, jonka tarkoitus on estää ei-toivottu pääsy väyläliitäntäyksikölle. Tätä mahdollisuutta valmistajat eivät ole useinkaan hyödyntäneet. Väylällä data kulkee selkokielisenä, joten on vaarallista mikäli hyökkääjä pääsee lukemaan tai kirjoittamaan väylällä. [4, s. 6, 5. s. 22]

KNX-väylää voi lukea tai siihen kirjoittaa KNX-suunnitelman tekemiseen tarkoitetun ETS-työkalun avulla. Se on laitevalmistajasta riippumaton ohjelma, jonka voi hankkia KNX Associationin kautta. Demo-version voi ladata ilmaiseksi netistä. ETS:ssä on väylän ja ryhmän monitorointiin omat sovelluksensa. Ryhmämonitorointityökalun avulla voidaan väylälle myös kirjoittaa. Seuraavassa lyhyt esimerkki väylälle kirjoituksesta:

KNX-väylää voi lukea tai siihen kirjoittaa KNX-suunnitelman tekemiseen tarkoitetun ETS-työkalun avulla. Se on laitevalmistajasta riippumaton ohjelma, jonka voi hankkia KNX Associationin kautta. Demo-version voi ladata ilmaiseksi netistä. ETS:ssä on väylän ja ryhmän monitorointiin omat sovelluksensa. Ryhmämonitorointityökalun avulla voidaan väylälle myös kirjoittaa. Seuraavassa lyhyt esimerkki väylälle kirjoituksesta:

 • Rivi 4: ´On´ -käsky lähetetään ryhmämonitorointityökalusta väylälle ryhmäosoitteeseen 1/1/8 (työkalussa on valittu ryhmä 1/1/8 ja klikattu On -sanomalle Write käsky)

 • Rivi 5: Säädin 1.1.4 lähettää On tiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/8 (ja kytkee päälle lähdön)

 • Rivi 6: Säädin 1.1.4 lähettää 100% statustiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/10

 • Rivi 7: ´Off´ -käsky lähetetään ryhmämonitorointityökalusta väylälle ryhmäosoitteeseen 1/1/8 (työkalussa on valittu ryhmä 1/1/8 ja klikattu Off sanomalle Write käsky)

 • Rivi 8: Säädin 1.1.4 lähettää 0% statustiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/10

 • Rivi 9: Säädin 1.1.4 lähettää Off tiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/8

 • Rivi 4: ´On´ -käsky lähetetään ryhmämonitorointityökalusta väylälle ryhmäosoitteeseen 1/1/8 (työkalussa on valittu ryhmä 1/1/8 ja klikattu On -sanomalle Write käsky)

 • Rivi 5: Säädin 1.1.4 lähettää On tiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/8 (ja kytkee päälle lähdön)

 • Rivi 6: Säädin 1.1.4 lähettää 100% statustiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/10

 • Rivi 7: ´Off´ -käsky lähetetään ryhmämonitorointityökalusta väylälle ryhmäosoitteeseen 1/1/8 (työkalussa on valittu ryhmä 1/1/8 ja klikattu Off sanomalle Write käsky)

 • Rivi 8: Säädin 1.1.4 lähettää 0% statustiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/10

 • Rivi 9: Säädin 1.1.4 lähettää Off tiedon ryhmäosoitteeseen 1/1/8

  

ets-mon.jpg

ets-mon.jpg

KNX-väylälle pystyy liittymään Internetistä KNX/IP -GW:n kautta tai sitten paikallisesti mistä kohtaa väylää tahansa. Paikalliseen liittymiseen tarvitaan vain PC, USB/GW-yksikkö ja ETS-ohjelma. Hyökkääjä voisi helposti aiheuttaa harmia kohteelleensa esimerkiksi sammuttamalla koko kohteen valaistus, kytkemällä hälytykset pois, jne.

KNX-väylälle pystyy liittymään Internetistä KNX/IP -GW:n kautta tai sitten paikallisesti mistä kohtaa väylää tahansa. Paikalliseen liittymiseen tarvitaan vain PC, USB/GW-yksikkö ja ETS-ohjelma. Hyökkääjä voisi helposti aiheuttaa harmia kohteelleensa esimerkiksi sammuttamalla koko kohteen valaistus, kytkemällä hälytykset pois, jne.

  

Seuraavassa kuvassa on esimerkki Wireshark kaappauksesta, kun KNX-väylälle annetaan valot pois -käsky KNX/IP-GW:n kautta. UDP-protokolla tarjoaa päästä-päähän kuljetuksen. Sanomasta näkyy myös sisäverkon IP-osoitteet, käytetyt portit, sekä datan osuus. ETS:n ja wiresharkin avulla on mahdollista saada jo hyvin paljon tietoa itse toteutuksesta.

  

wireshark01.jpg

KNX-organisaatio on tunnistanut nykyiset tietoturvauhkat ja onkin lisäämässä tietoturvaosuutta KNX-standardiin. Ensimmäinen osa keskittyy datasähkeiden turvallisuuteen eri medioissa. Datasähkeeseen lisätään jatkossa allekirjoitus ja datan salaus, jotka parantavat oikeaksi todentamista ja luottamuksellisuutta. Toisessa osassa tuodaan turvallisuutta KNX/IP puolelle. Tarkempaa tietoa KNX-organisaation suunnitelmista ei toistaiseksi löytynyt. [6]

KNX-organisaatio on tunnistanut nykyiset tietoturvauhkat ja onkin lisäämässä tietoturvaosuutta KNX-standardiin. Ensimmäinen osa keskittyy datasähkeiden turvallisuuteen eri medioissa. Datasähkeeseen lisätään jatkossa allekirjoitus ja datan salaus, jotka parantavat oikeaksi todentamista ja luottamuksellisuutta. Toisessa osassa tuodaan turvallisuutta KNX/IP puolelle. Tarkempaa tietoa KNX-organisaation suunnitelmista ei toistaiseksi löytynyt. [6]

Giovanni Cutuli käsittelee kumpaakin edellä mainittua turvallisuusparannusta tutkielmassaan ´Proposals and Evaluations aimed to improve Performances of KNX Home and Building Communications Standard´. Cutulin mukaan KNX-turvallisuusmallissa yhteensopivuus tulee taata nykyisten laitteiden kanssa. Lisäksi mallin tulee kattaa uusien laitteiden todentaminen asennusvaiheessa ja datan salaus väylällä. Cutuli ehdottaa uusia turvallisuusmekanismeja lisättäväksi OSI-mallin sovelluskerrokselle. Cutulin mukaan laitteiden muisti riittäisi Diffie-Hellman (160 bittisellä avaimella) ja AES-128 salausalgoritmin sekä DEK-tiivisteen käyttöön. Siirtonopeus väylällä on vain 9.6kbit/s, joka aiheuttaa haasteita uudelle turvallisuustekniikalle. Cutulin mukaan Diffie-Hellmanin tuoman viiveen vuoksi sitä voidaan käyttää vain avainten alustusvaiheessa. [7]

Giovanni Cutuli käsittelee kumpaakin edellä mainittua turvallisuusparannusta tutkielmassaan ´Proposals and Evaluations aimed to improve Performances of KNX Home and Building Communications Standard´. Cutulin mukaan KNX-turvallisuusmallissa yhteensopivuus tulee taata nykyisten laitteiden kanssa. Lisäksi mallin tulee kattaa uusien laitteiden todentaminen asennusvaiheessa ja datan salaus väylällä. Cutuli ehdottaa uusia turvallisuusmekanismeja lisättäväksi OSI-mallin sovelluskerrokselle. Cutulin mukaan laitteiden muisti riittäisi Diffie-Hellman (160 bittisellä avaimella) ja AES-128 salausalgoritmin sekä DEK-tiivisteen käyttöön. Siirtonopeus väylällä on vain 9.6kbit/s, joka aiheuttaa haasteita uudelle turvallisuustekniikalle. Cutulin mukaan Diffie-Hellmanin tuoman viiveen vuoksi sitä voidaan käyttää vain avainten alustusvaiheessa. [7]

Daniel Lechner, Wolfgang Granzer ja Wolfgang Gastner ovat julkaisseet artikkelin ´Security for KNXnet/IP´. [8] Siinä he käsittelevät KNX/IP:n turvallisuutta. Nykyiset mekanismit kuten IPSec, SSL/TSL tai OpenVPN? eivät heidän mukaansa täytä vaatimuksia KNX/IP:lle. Ratkaisuna he esittävät turvallisuuslisäystä nimeltään EIBsec. Kyseinen turvallisuuslaajennus on räätälöity vain KNX-väyläkaapeliin. Uusi turvallisuustaso sijaitsee ehdotuksen mukaan OSI-mallin sovelluskerroksen ja verkkokerroksen välissä, joka on tällä hetkellä transparentti KNX-standardissa. Kommunikointi on jaettu kolmeen vaiheeseen:

Daniel Lechner, Wolfgang Granzer ja Wolfgang Gastner ovat julkaisseet artikkelin ´Security for KNXnet/IP´. [8] Siinä he käsittelevät KNX/IP:n turvallisuutta. Nykyiset mekanismit kuten IPSec, SSL/TSL tai OpenVPN? eivät heidän mukaansa täytä vaatimuksia KNX/IP:lle. Ratkaisuna he esittävät turvallisuuslisäystä nimeltään EIBsec. Kyseinen turvallisuuslaajennus on räätälöity vain KNX-väyläkaapeliin. Uusi turvallisuustaso sijaitsee ehdotuksen mukaan OSI-mallin sovelluskerroksen ja verkkokerroksen välissä, joka on tällä hetkellä transparentti KNX-standardissa. Kommunikointi on jaettu kolmeen vaiheeseen:

  
 • Konfigurointivaihe, jossa jokainen laite luo oman avainparin. Yksityinen avain pysyy salattuna laitteessa ja julkinen avain siirretään turvattua kanavaa pitkin ETS-ohjelmaan. ETS toimii kuten CA (certification authority).

 • Avainten jakeluvaihe, jossa tarvitaan tuki sekä unicast että multicast -jakelulle.

 • Turvallinen kommunikointi, kun avaimet on jaettu. Symmetristä algoritmiä käytetään yksinomaan, jotta multicast-osapuolet jakavat vain yhden avaimen.

Yhteenveto

Yhteenveto

  

KNX on tällä hetkellä yleisin taloautomaatiotekniikka. Sen suosio perustuu standardiin, jossa eri valmistajien tuotteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa. Näin käyttäjä ei ole sidottu yhteen valmistajaan, vaan järjestelmä voidaan rakentaa eri valmistajien tarpeellisista osista.

?...

  

KNX tarjoaa käyttäjälle energiansäästömahdollisuuksia sekä helppokäyttöisyyttä. Ensin mainittu on tärkeää varsinkin julkiskohteissa ja jälkimmäinen lähinnä kotitalouksissa.

  

Turvallisuuspuutteet ovat tällä hetkellä KNX:n heikko puoli. Siinä ei ole turvallisuustekijöitä otettu huomioon laisinkaan ja siksi kummastuttaakin sen yleinen käyttö suurissa kohteissa. Eivätkö päättäjät ole tiedostaneet turvallisuuspuutteita valintoja tehdessään?

  

KNX-organisaatio on kuitenkin tiedostanut turvallisuuspuutteet ja onkin lisäämässä tietoturvaosuutta KNX-standardiin. Vielä ei julkisesti ole saatavilla tietoa tietoturvaosuuden toteutuksesta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahta Internetistä löytynyttä tietoturvaosuuteen liittyvää artikkelia.

Lähteet

Lähteet

[1] KNX Association Internet sivut: http://www.knx.org.

[1] KNX Association Internet sivut: http://www.knx.org.

[2] KNX Association. KNX peruskurssi – Rajoitettu saatavuus.

[2] KNX Association. KNX peruskurssi – Rajoitettu saatavuus.

[3] KNX Association. Käsikirja asuntojen ja rakennusten ohjauksiin. Käännös KNX Finland Ry, Piikkilä, V., Liukku, H., Parviainen, K., 5. Korjattu painos. 192s.

[3] KNX Association. Käsikirja asuntojen ja rakennusten ohjauksiin. Käännös KNX Finland Ry, Piikkilä, V., Liukku, H., Parviainen, K., 5. Korjattu painos. 192s.

  

[4] Granzer, W., Kastner, W., Neugschwandtner, G. KNX Scientific Conference 2006 – EIBsec: A Security Extension to KNX. EIBsec. 13 sivua. Saatavuus: https://www.auto.tuwien.ac.at/downloads/knxsci06/granzer-eibsec_security-knxsci06-website.pdf.

[4] Granzer, W., Kastner, W., Neugschwandtner, G. KNX Scientific Conference 2006 – EIBsec: A Security Extension to KNX. EIBsec. 13 sivua. Saatavuus: https://www.auto.tuwien.ac.at/downloads/knxsci06/granzer-eibsec_security-knxsci06-website.pdf.

  

[5] Cavalieri, S., Cutuli, G. Introducing Security and Authentication in KNX. 29 sivua. . Saatavuus:

[5] Cavalieri, S., Cutuli, G. Introducing Security and Authentication in KNX. 29 sivua. . Saatavuus:

http://www.knx.org/fileadmin/downloads/05%20-%20KNX%20Partners/03%20-%20Becoming%20a%20KNX%20Scientific%20Partner/2008-11%20Conference/presentations/session2.pdf.

http://www.knx.org/fileadmin/downloads/05%20-%20KNX%20Partners/03%20-%20Becoming%20a%20KNX%20Scientific%20Partner/2008-11%20Conference/presentations/session2.pdf.

  

[6] KNX Association. KNX Association Newsletter – June 2013 Saatavuus: http://www.knx.org/knx-association/newsletters/june2013/

[6] KNX Association. KNX Association Newsletter – June 2013 Saatavuus: http://www.knx.org/knx-association/newsletters/june2013/

[7] G. Cutuli. Proposals and Evaluations aimed to improve Performances of KNX Home and Buildiong Communications Standard. Saatavuus: http://archivia.unict.it/bitstream/10761/137/1/Thesis.pdf

[7] G. Cutuli. Proposals and Evaluations aimed to improve Performances of KNX Home and Buildiong Communications Standard. Saatavuus: http://archivia.unict.it/bitstream/10761/137/1/Thesis.pdf

  

[8] Cavalieri, S., Cutuli, G. Security for KNXnet/IP. 17 sivua. Saatavuus:

[8] Cavalieri, S., Cutuli, G. Security for KNXnet/IP. 17 sivua. Saatavuus:

http://www.knx.org/fileadmin/downloads/05%20-%20KNX%20Partners/03%20-%20Becoming%20a%20KNX%20Scientific%20Partner/2008-11%20Conference/presentations/session2.pdf.

http://www.knx.org/fileadmin/downloads/05%20-%20KNX%20Partners/03%20-%20Becoming%20a%20KNX%20Scientific%20Partner/2008-11%20Conference/presentations/session2.pdf.

  

[9] KNX Association. KNX peruskurssi - KNX kommunikointi.

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
  
IAttachmentActionSizeDateWhoComment
esimerkki.jpgjpgesimerkki.jpgmanage 36.3 K 28 Nov 2013 - 00:34UnknownUser esimerkki
ets-mon.jpgjpgets-mon.jpgmanage 186.3 K 28 Nov 2013 - 00:40UnknownUser ets-mon
hierarkia.jpgjpghierarkia.jpgmanage 48.2 K 28 Nov 2013 - 00:38UnknownUser hierarkia
painonapit.jpgjpgpainonapit.jpgmanage 22.6 K 28 Nov 2013 - 00:33UnknownUser painonapit
wireshark01.jpgjpgwireshark01.jpgmanage 189.7 K 28 Nov 2013 - 00:35UnknownUser wireshark
r3 - 28 Nov 2013 - 01:01 - MikaNysten? r2 - 26 Oct 2013 - 13:09 - MikaNysten?

View topic | View difference interwoven | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback