Difference: WebHome (r3 vs. r2)

Julkisten verkkosivujen konseptin uudistushanke

TTY:n verkkosivujen konsepti on suunniteltu vuonna 1999 ja edellinen visuaalinen uudistus on tehty 2003. Julkisten verkkosivujen konseptin uudistushankkeessa uudistetaan verkkosivujen toiminnallinen konsepti, rakenne, sisällöt sekä verkkosivujen ulkoasu. Konseptiuudistushanke käynnistyy syksyllä 2011 ja hanke pyritään saamaan loppuun 2012 loppuun mennessä. Tämä wikialue on yksi hankkeen keskeisistä informaatiokanavista TTY:n sisällä.

Blogiviestit

Viimeisimmät muokkaukset

  • Muutosilmoitusten tilaaminen sähköpostiin:
Blogiviesti-2011-10-24CommentsHeiniAlavannesluoma 02 Dec 2011 - 11:57
Blogiviesti-2011-11-17CommentsPerttuTolvanen 30 Nov 2011 - 20:48
Blogiviesti-2011-10-03CommentsAlpoVaerri 21 Nov 2011 - 16:27
Blogiviesti-2011-11-17ThumasMiilumaeki 21 Nov 2011 - 13:35
WebStatisticsMerjaJaaksi 16 Nov 2011 - 14:58

Ryhmän jäsenet (JulkisenSivustonUudistusGroup)

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback