You are here: TUTWiki>Avaras>Kysely (revision 3)

Kysely

Avaras-hankkeessa on selvitetty Satakunnan pk-yritysten ja kuntien avoimen datan tilannetta (kuten esim.. tietämys, käyttö). Kyselyn tulokset julkaistaan avoimen datan seminaarissa.
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 15 Apr 2014 - 14:38:01 - PetriLinna


 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback