A&O:n etusivu

A&O:n etusivu personoidaan käyttäjäkohtaisesti, kun käyttäjä kirjautuu A&O:hon eli sisäänkirjautumisen jälkeen sivulla näkyvä sisältö koskee vain käyttäjää ja sivu on näin ollen erilainen kuin muilla käyttäjillä. Etusivu sisältää Omat kurssisi, Omat ryhmäsi, Sisäisen postin, käyttöliittymän kielivalinnan sekä Kirjautuneet käyttäjät -listan.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:44:45 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback