Käyttäjätunnuksen vaihtaminen

Käyttäjätunnuksen vaihtaminen kun kirjaudut A&O:n omalla tunnuksella

Oletuksena A&O:hon luotu tunnus on muotoa käyttäjän Etunimi Sukunimi. Tunnusta käytetään sisäänkirjautumisessa. Tunnus on mahdollista muuttaa haluamakseen. Tunnuksen muuttaminen vaikuttaa vain sisäänkirjautumiseen. Nimesi näkyy edelleen Etunimi Sukunimi muodossa muille käyttäjille.
  1. Siirry muokkaamaan henkilötietojasi klikkaamalla omaa nimeäsi A&O:n oikeassa yläkulmassa.
  2. Klikkaa "Tunnuksen vaihtaminen"-linkkiä.
  3. Kirjoita uusi tunnus sille varattuun kenttään.
  4. Klikkaa Vaihda tunnus -painiketta.
  5. Uusi tunnuksesi on käytössä kun seuraavan kerran kirjaudut A&O:hon.

Käyttäjätunnuksen vaihtaminen kun kirjaudut TTY:n intra-tunnuksella

Et pysty A&O:ssa vaihtamaan TTY:n intra-tunnusta. TTY:n intra-tunnuksien ohjeet löytyvät täältä http://www.tut.fi/public/index.cfm?MainSel=1&Sel=308&Show=291&Siteid=0. Intra-tunnuksia ei saa vaihdettua kuin poikkeussyistä.

Käyttäjätunnuksen vaihtaminen kun kirjaudut Muun organisaation tunnuksella

Et pysty A&O:ssa vaihtamaan Muun organisaation tunnusta. Muun organisaation tunnuksella tarkoitetaan HAKA-infrastruktuuriin ( http://www.csc.fi/hallinto/haka/kayttajille) kuuluvien yliopistojen ja korkeakoulujen käyttäjätunnuksia. Käyttäjätunnuksen vaihtamisen voi mahdollisesti tehdä oman yliopiston tai korkeakoulun ohjeiden mukaisesti.


This topic: AetOKayttoOhje > WebHome > OmatTiedot > KayttäjatunnuksenVaihtaminen
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:43:04 - PasiHaekkinen
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback