Kurssin ohjelma

Kurssin ohjelma koostuu sivun yläreunassa olevasta yleisestä osasta sekä tämän alla oleviesta viikoista tai aiheista. Opettaja on voinut valita jakautuuko ohjelma viikkoihin vai aiheisiin. Näiden erona on viikoissa näkyvät ko. viikon alku- ja loppupäivämäärät kun aiheissa näkyy aiheen sijaintia ohjelmassa osoittava juokseva numero.

Kurssin ohjelma sisältää opettajan siihen sijoittamat kurssin suoritusohjeet, materiaalit, tehtävät ja keskustelut.

Oletuksena ohjelmassa on auki vain ajankohtainen viikko. Mikäli haluamasi viikko tai aihe ei ole "avoinna", valitse viikon/aiheen otsikko. Tällöin kyseisen aiheen/viikon näkymä avautuu. Vaihtoehtoisesti voit valita linkin "Näytä kaikki" . Tällöin kaikki kurssin ohjelmaan kirjatut viikot/aiheet tulevat näkyviin. Seuraavaksi valitse palautustehtävän linkki.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:45:47 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback