Kurssin tilaaminen

TTY:llä opettaja voi tilata kurssin A&O:hon seuraavasti, jos hänellä ei ole oikeuksia luoda uutta kurssia itse:
  1. Opettaja tilaa kurssin lähettämällä sähköpostin osoitteeseen vle-support@tut.fi
  2. Ylläpitäjä ottaa yhteyttä opettajaan tilauksen saatuaan ja sovitaan oppimiasalustan käyttöönottoon liityvistä asioista (kurssin luonnista, käyttöönoton tuesta jne.)
  3. Ylläpitäjä luo kurssin opettajan antamien tietojen mukaisesti, jonka jälkeen ilmoittaa opettajalle että kurssi on valmis opettajan käyttöön.
  4. Opettaja pääsee muokkaamaan kurssiansa omien tarpeidensa mukaiseksi.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:56:33 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback