Ryhmän luonti

Aloita ryhmän perustaminen valitsenmalla A&O:n etusivulta "Omat ryhmäsi" -lohkosta linkki "Kaikki ryhmät". Perusta ryhmä seuraavasti:
 1. Valitse linkki "Ryhmien hallinta".
 2. Valitse linkki "Perusta uusi ryhmä".
 3. Anna tarvittavat tiedot
  • Näkyvyys:
   • Valitse listalta kurssi, jolle ryhmä osallistuu kun haluat, että ryhmä näkyy vain ko. kurssin jäsenille. Vain kurssiin liitetty ryhmä voi palauttaa tiedostoja ko. kurssin (palautus)tehtäviin.
   • Valitse A&O, jos haluat, että ryhmä on yleinen, kaikille A&O:n käyttäjille näkyvä ryhmä.
  • Ryhmälle kuvaava nimi (sellainen, että ryhmä erottuu muista ryhmistä).
  • Toiminta: valitse oletus eli "käynnissä", jolloin se näkyy muille opiskelijoille. Suunnitteilla oleva ryhmä ei näy muille opiskelijoille eli voit käyttää sitä kun valmistelet ryhmää.
  • Ilmoittautuminen:
   • Ryhmään voi ilmoittautua > halukkaat voivat ilmoittautua suoraan ryhmän jäseneksi eikä ryhmän hallinnoijan tarvitse erikseen hyväksyä heitä.
   • Ylläpitäjän on hyväksyttävä ilmoittautumiset > hakijat muodostavat jonon, josta ryhmän hallinnoija hyväksyy ryhmän jäseniksi halumansa henkilöt.
   • Hyväksyttävien määrä: kohdassa voidaan rajata ryhmän koko haluttuun.
  • Muodosta ryhmä napsauttamalla painiketta "Perusta ryhmä".
  • Ryhmän nimen pitäisi nyt ilmaantua näkyviin A&O:n etusivulla olevaan "Ryhmät"-lohkoon.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:54:02 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback