Ryhmiin ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ryhmän jäseneksi seuraavasti:
  1. Valitse A&O:n etusivulta "Omat ryhmäsi" -lohkosta linkki "Kaikki ryhmät".
  2. Valitse linkki "Ryhmiin ilmoittautuminen".
  3. Valitse se ryhmä, johon olet ilmoittautumassa.
  4. Napsauta painiketta "Ilmoittaudu ryhmään". Olet nyt ryhmän jäsen, jos ryhmään hyväksytään suoraan jäseneksi. Muussa tapauksessa olet jonossa odottamassa ryhmän perustajan hyväksymistä ryhmän jäseneksi.
HUOM! ryhmästä voit erota valitsemalla A&O:n etusivulla "Omat ryhmäsi" -lohkosta linkin "Ryhmän nimi" (esim. Testiryhmä) ja valitsemalla seuraavasta näkymästä linkin "Eroa ryhmästä" ja vahvistamalla eroamisen.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:53:31 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback