Sisäänkirjautuminen

Käyttääkseen A&O:ta tulee käyttäjän kirjautua järjestelmään sisään. Tämä tapahtuu sisäänkirjautumissivulla, joka aukeaa ensimmäisenä A&O:hon tullessa. Kirjautumiseen on valittavissa 3 tapaa:


Kirjaudu TTY:n intra-tunnuksella

TTY:n opiskelijat ja henkilökunta kirjautuvat A&O:hon TTY:n intra-tunnuksella.
  1. Valitse otsikon "Sisäänkirjautuminen" alta linkki "Kirjaudu TTY:n intra-tunnuksella".
  2. Toimi ohjeiden mukaisesti.
  3. Päädyt A&O -ympäristön etusivulle.
Kirjaudu muun organisaation tunnuksella

Jos käytössäsi on HAKA-infrastruktuuriin kuuluvan organisaation käyttäjätunnus (mm. Tampereen teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Åbo Akademi), voit kirjautua A&O:hon käyttämällä oman organisaatiosi käyttäjätunnusta.


Oman organisaation tai oppilaitoksen tunnuksen käyttö
  1. Valitse otsikon "Sisäänkirjautuminen" alta linkki "Kirjaudu muun organisaation tunnuksella".
  2. Valitse otsikon "Valitse oma organisaatiosi" alla olevan kohdan "Choose from a list" alta alasvetovalikosta "Tampereen teknillinen yliopisto ".
  3. Toimi ohjeiden mukaisesti.
  4. Päädyt A&O -ympäristön etusivulle.
Kirjaudu A&O:n tunnuksella

Käyttäjä kirjoittaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa niille varattuihin tekstikenttiin ja painaa Kirjaudu-painiketta. A&O:ssa käyttäjätunnus on muotoa käyttäjän etunimi sukunimi.Jos käyttäjätunnus tai salasana olivat virheelliset A&O ilmoittaa siitä ja kehottaa kirjoittamaan ne uudestaan. Jos käyttäjätunnus ja salasana olivat oikein käyttäjä ohjautuu omaan A&O:hon Työhuoneeseen.

Sisäänkirjautumissivulta käyttäjä voi myös valita A&O:n käyttökielen. Vaihtoehtoina ovat englanti ja suomi. Kielen valinta tapahtuu painamalla vastaavaa linkkiä sivun oikeassa yläkulmassa.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:40:05 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback