Uuden kurssin luonti

A&O:n ylläpitäjällä sekä joillain opettajilla on oikeus luoda uusia kursseja. Uuden kurssin luominen aloitetaan avaamalla A&O:n etusivulta Omat kurssini -lohkon "Kaikki kurssit" -linkki. Avautuvalla Kurssit-sivulla on ylimmäisenä "Perusta uusi kurssi" -linkki, jos sinulla on oikeus luoda uusia kursseja. Täytä kurssin tiedot ja klikkaa "Perusta uusi kurssi"-painiketta.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Jul 2010 - 14:56:59 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback