You are here: TUTWiki>Avaras>WebHome

Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan

Mikä on AVARAS?

Avaras on avoimiin tietovarantoihin liittyvä hanke, joka tutkii ja pilotoi niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke pohjautuu ICT 2015 työryhmän raporttiin, jossa yhtenä kohtana on avoimen tiedon varaan rakentuvat uudet liiketoimintakonseptit. Hanke kehittää avoimia rajapintoja jo olemassa oleviin avoimiin tietovarantoihin, jotka ovat hankkeen jälkeen avoimesti käytettävissä. Hankkeen toteuttajana toimii Tampereen teknillisen yliopiston, Porin laitos yhdessä Satakuntalaisten pk-yritysten kanssa. Rahoituksesta vastaa ELY-keskus ja Porin kaupunki.

KATSO LISÄÄ http://www.avoinsatakunta.fi

TTY_rattaat.png

vipuvoimaaEU_rgb.jpg eakr.jpg
Print version |  PDF  | History: r9 < r8 < r7 < r6 | 
Topic revision: r9 - 08 Dec 2015 - 18:25:29 - PetriLinna


 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback