Configurable Item Submission -patch

Esittely

Uuden julkaisun lisäämisprosessi ei ole konfiguroitavissa DSpace 1.4.2/Manakin 1.1 -järjestelmän perusasennuksessa. "Configurable Item Submission" -patchin asennuksen jälkeen lisäysprosessin vaiheiden järjestystä voidaan muuttaa tai vaiheita on mahdollista jättää pois. Lisäksi järjestelmässä oleville kokoelmille voidaan määrittää erilaisia lisäämisprosesseja kokoelmakohtaisesti.

Lähde: DSpace Wiki


Huom! DSpacen 1.5 -versiossa tämän patchin sisältämä toiminnallisuus on mukana.

Asentaminen DSpace/Manakin -järjestelmään

 • Lataa CS-DSpace-patch.zip, CS-XML-UI-patch-recoded.zip ja CS-INSTALL.txt osoitteesta: http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1691345&group_id=19984&atid=319984
 • Pura zip-paketit ja lue asennusohjeet tiedostosta CS-INSTALL.txt
 • Asenna CS-DSpace-patch-recoded ja CS-XML-UI-patch-recoded2 (käyttäen esim. Eclipseä tai UNIXin "patch" -komentoa)
 • Lisää tietokantaan uusi sarake "workspace_item" -tauluun ajamalla skripti [dspace-source]/etc/database_schema_14-config_submission.sql
 • Muuta tiedoston [dspace]/config/item-submission.xml nimeksi [dspace]/config/item-submission-JSPUI.xml
 • Muuta tiedoston [dspace]/config/item-submission-XMLUI.xml nimeksi [dspace]/config/item-submission.xml

Huomio toimivuudesta

Asennuksen jälkeen Manakin 1.1 -järjestelmässämme uusien julkaisujen lisäämistoiminto ei toiminut. Ratkaisimme ongelman korvaamalla tiedostossa [dspace-source]/src/org/dspace/storage/rdbms/DatabaseManager.java tämän rivin (156):
PreparedStatement statement = context.getDBConnection().prepareStatement(query);

näillä riveillä:
Connection connection = null;
    
if ( context.isValid() )
{
  connection = context.getDBConnection();
}
else
{
  log.debug("Context's DBConnnection is NULL!");
  context.setDBConnection();
  connection = context.getDBConnection();
}
PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(query);

Huom! Yllä oleva ratkaisu ei ehkä ole paras mahdollinen.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 29 Jul 2010 - 14:43:01 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback