DSpace 1.4.2 – Asennusohje

DSpace -ohjelman uusin versio pystytyshetkellä on 1.4.2, joka on julkaistu toukokuussa 2007.

Asentaminen

Alkuperäinen asennusohje: http://www.dspace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=152

DSpacen vaatimat ohjelmistot

 1. Unix/Linux (tai Windows) -käyttöjärjestelmä
 2. Java -kehitysympäristö (SDK) (versio 1.4 tai uudempi)
 3. Apache Ant -ohjelma (versio 1.6.2 tai uudempi)
 4. PostgreSQL -tietokanta (versio 7.3 tai uudempi, Windows-ympäristössä 8.0 tai uudempi) tai Oracle 9 (tai uudempi) -tietokanta.
 5. Jakarta Tomcat -ajoympäristö (versio 4.x/5.x tai vastaava)

Asennuspaketti

 tar -xzf dspace-1.4.2-source.tgz 

Tietokanta

 wget http://jdbc.postgresql.org/download/pg74.216.jdbc3.jar 
 • Sijoita se dspace-source/lib kansioon
 • Luo käyttäjä, esim:
 /opt/pgsql/bin/createuser -U postgres -d -A -P dspace 
 • Luo tietokanta, esim:
 /opt/pgsql/bin/createdb -U dspace -E UNICODE dspace 

Asetukset

Muuta dspace-1.4.2-source/config/dspace.cfg -tiedoston seuraavat tiedot oikeiksi:
 • dspace.dir
 • dspace.url
 • dspace.hostname
 • dspace.name
 • db.password
 • mail.server
 • mail.from.address
 • feedback.recipient
 • mail.admin
 • alert.recipient

Asennuskansio

 • Luo root:n oikeuksin kansiot dspace-asennukselle, esim. /opt/dspace/ ja /opt/dspace/work
sudo mkdir /opt/dspace
sudo mkdir /opt/dspace/work
 • Aseta oikeudet, esim.
sudo chown -R tomcat:dspace /opt/dspace
sudo chmod -R 775 /opt/dspace

Apache

 • Lisää (tarvittaessa) Apachen mod_jk.conf -tiedostoon (tai vastaavanlaiseen) seuraavat rivit
JkMount /dspace/* ajp13
RedirectMatch ^/dspace$ /dspace/
 • Käynnistä Apache uudelleen, esim.
sudo /etc/init.d/httpd restart

Kääntäminen

 • Aja lähdekoodikansiossa ( dspace-1.4.2-source/)
 ant fresh_install 

War-paketit

 • Kopioi dspace.war ja dspace-oai.war lähdekoodin dspace-1.4.2-source/build -kansiosta tomcat:n webapps -kansioon (esim: /opt/tomcat5/webapps)
cp build/dspace.war /opt/tomcat5/webapps
cp build/dspace-oai.war /opt/tomcat5/webapps

Ylläpitäjän tunnus

 • Aseta ylläpitäjän tunnus
 /opt/dspace/work/bin/create-administrator 

Tomcat

 • Aseta tarvittaessa oikeudet Tomcatin webapps-hakemistoon, esim.
sudo chgrp dspace /opt/tomcat5/webapps                                                     
sudo chmod 775 /opt/tomcat5/webapps
 • Käynnistä Tomcat uudelleen, esim.
sudo /etc/init.d/tomcat5 stop
sudo /etc/init.d/tomcat5 start

Toiminnan varmistaminen

Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 29 Jul 2010 - 14:35:54 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback