DSpace 1.5:n shibbolointi

Ohjeet DSpace 1.5:n shibbolointiin Muokkaa dspace.cfg tiedostoon authentication.shib.email-header asetuksen arvo vastaamaan Shibbolet SP:n AAP.xml konfigurointitiedostossa määriteltyä sähköpostin attribuuttia. Esim. HAKA-luottamusverkostossa sähköpostiosoite siirretään urn:mace:dir:attribute-def:mail-attribuutissa, jolloin AAP.xml tiedostossa se voisi olla määriteltynä seuraavasti
<AttributeRule Name="urn:mace:dir:attribute-def:mail"
   Header="SHIB_MAIL" Alias="mail">
    <AnySite>
      <AnyValue/>
    </AnySite>
  </AttributeRule>

, jolloin DSpacen dspace.cfg tiedostoon laitettaisiin authentication.shib.email-header asetuksen arvoksi SHIB_MAIL

DSpace 1.5:n Shibboloinnin laajentaminen HAKA-luottamusverkostoon yhteesopivaksi

HAKA-luottamusverkostossa käyttäjän tunnistamiseen käytetään eduPersonPrincipalName attribuuttia eikä sähköpostiosoitetta, niin kuin DSpacen oletusshibboloinnissa. eduPersonPrincipalName attribuutin käyttöönotto tunnistuksessa vaatii seuraavien ohjeiden mukaisen DSpacen shibboloinnin muokkaamisen. Ohjeet sisältävät 2 patchin asennuksen joiden mukana tulee myös ominaisuudet, joiden avulla käyttäjien nimi ja sähköpostitiedot tuodaan shibboleth-tietojen mukana, jolloin käyttäjä voidaan automaattisesti liittää shibboleth-attribuuttien perusteella tiettyyn ryhmään DSpacessa

Asenna seuraavat patchit:

Muokkaa dspace.cfg tiedoston uusia asetuksia authentication.shib.principalname-header, authentication.shib.surname-header ja authentication.shib.givenname-header vastaamaan Shibboleth SP:n AAP.xml tiedostossa olevia vastaavia attribuuttien arvoja.

Jos haluat, että DSpace ohjaa tunnistautuvia käyttäjiä suoraan tiettyyn DSpacen käyttäjäryhmään, katso ohjeita DSpacen shibbolointi -hankkeen dokumentaation kohdasta Jatko-opikskelijaroolin tunnistaminen
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Dspace-haka-shib-1.patchpatch Dspace-haka-shib-1.patch manage 1.8 K 29 Jul 2010 - 15:00 PasiHaekkinen Dspace-haka-shib-1.patch
Dspace-haka-shib-2.patchpatch Dspace-haka-shib-2.patch manage 11.8 K 29 Jul 2010 - 15:00 PasiHaekkinen Dspace-haka-shib-2.patch
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 18 Jan 2011 - 10:23:15 - JaakkoSalonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback