Julkaisukanavahankkeen DSpace

Julkaisukanavahanke

Julkaisukanava-hanke konkretisoi SVY:n strategiaa kehittämällä verkko-oppimateriaalien jakelua, löydettävyyttä ja oikeuksien hallintaa.

Hankkeessa rakennetaan hankepartnereille tuotantokäyttöön julkaisujärjestelmä, jolla voidaan:
  • huolehtia sähköisesti verkko-oppimateriaalien tekijän- ja käyttöoikeuksien hallinnasta
  • parantaa aineiston jakelumahdollisuuksia ja löydettävyyttä.
Julkaisujärjestelmä on pilotti – laajennettavissa muihin suomalaisiin korkeakouluihin.

Lähde: http://www.vy.fi/index.php?node=vp_kotisivut_vomyke_julkaisukanava_fin

Julkaisukanavahankkeen DSpace-ympäristö

  1. DSpace 1.4.2 - asennusohjeet
  2. Manakin 1.1 - asennusohjeet
  3. "Configurable Item Submission"-patch - asennusohjeet, joka asennetaan sekä DSpaceen että Manakiniin
  4. Sopimustenhallintajärjestelmä
  5. (Shibboleth käyttäjätunnistus - asennusohjeet)
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 29 Jul 2010 - 14:45:23 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback