Manakin 1.1 – Asennusohje

Johdanto

Manakin on DSpacelle kehitetty XML -pohjainen käyttöliittymäohjelmisto. DSpacen oman JSP -käyttöliittymän muokkaaminen on käytännössä melko hankalaa. Manakin -ohjelmisto mahdollistaa palvelun käyttöliittymän ja ulkoasun joustavan muokkaamisen. Manakinin avulla myös samaan DSpace -järjestelmään on mahdollista rakentaa useita erilaisia käyttöliittymiä ja yksilöllisiä ulkoasuja aineistokokoelmien tai organisaatioiden tarpeiden mukaan. Ensimmäinen virallinen versio Manakinista julkaistiin vuoden 2007 alussa. Käyttämämme versio 1.1 julkaistiin kesäkuussa 2007 ja kyseisen version uusiin ominaisuuksiin kuuluu mm. tuki shibboleth-kirjautumiselle. Manakinin toteutus perustuu Apache Cocoon -ohjelmistokehyksen käyttöön ja käyttöliittymän muokkaamisessa tarvitaan mm. XSL-osaamista.

Lähde: Digital Initiatives

Asentaminen ja konfigurointi

Alkuperäiset asennusohjeet: http://di.tamu.edu/projects/xmlui/manakin/install

Asennuspaketti

Asetukset

  • Lisää DSpacen dspace.cfg -konfiguraatiotiedostoon seuraava tiedot:
# Repository metadata
xmlui.repository.identifier = DSpace Manakin
xmlui.repository.description = This is the default repository description
xmlui.repository.publisher = Default DSpace publisher
xmlui.repository.subject = Default repository subject
xmlui.repository.title = DSpace XMLUI :: Manakin
  • Kopioi Manakinin config/xmlui.xconf -tiedosto DSpacen konfiguraatiohakemistoon. Tässä tiedostossa määritellään ne osa-alueet ja teemat, jotka halutaan ottaa mukaan Manakiniin/DSpaceen.
  • Kopioi Manakinin config/news.xml -tiedosto DSpacen konfiguraatiohakemistoon. Tähän tiedostoon kirjoitetaan uutisviestit, jotka näkyvät Manakinin etusivulla.

Tomcat

  • Lisää Tomcatin conf/context.xml -tiedostoon seuraava merkintä <Context> -elementin sisään:
<Parameter name="dspace-config"
     value="/absolute/path/to/dspace.cfg"
     description="Path to the DSpace configuration file." />

Kääntäminen

  • Manakinille täytyy kertoa DSpacen lähdehakemiston sijainti. Seuraava komento generoi manakin.war -tiedoston build/ -kansioon ja kopioi sen sieltä tomcatin webapps/ -kansioon:
ant -Ddspace=/path/to/dspace/source -Ddeploy=/path/to/tomcat/webapps/ deploy

Toiminnan testaaminen

Mene selaimella palvelimellesi, esimerkiksi http://myserver:8080/manakin
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 29 Jul 2010 - 14:37:10 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback