50 recent changes in HlabProjektiWiki Web retrieved at 05:59 (Local)

WebPreferences
HlabProjektiWiki Web Preferences The following settings are web preferences of the HlabProjektiWiki web. These preferences overwrite the site level preferences in ...
WebHome
Hypermedialaboratorion projektiwiki Tämä on julkinen wiki sivusto projekteille ja hankkeille, joihin Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialaboratorio tavalla ...
DSpace15nShibbolointi
DSpace 1.5:n shibbolointi Ohjeet DSpace 1.5:n shibbolointiin * Asenna Shibboleth SP (http://www.federation.org.au/twiki/bin/view/Federation/ManualInstallSP). ...
WebStatistics
Statistics for HlabProjektiWiki Web Month: Topic views: Topic saves: File uploads: Most popular topic views: Top contributors for topic save and uploads ...
BloginShibbolethAsetukset
Blogin shibboleth asetukset
BloginShibbolointiHanke
Blogin shibbolointi hanke Blogin shibbolointi pilotti Tampereen teknillisen yliopiston Hypermedialaboratorio suunnittelee ja toteuttaa vuoden 2007 aikana organisaatiorajat ...
KaavioBlogijarjestelmanProsesseista
Kaavio blogijärjestelmän prosesseista
ShibauthPHPtiedosto
Shibauth PHP tiedosto WordPress MU blogin shibboleth pluginin autentikoinnin toteuttavan PHP tiedoston lähdekoodi ?php /* Plugin Name: Shibboleth autentikointi ...
WebLeftBar
** * * * * * * * * %IF{"''!='guest'" then=" $percntINCLUDE{$quot$percntUSERSWEB$percnt.$percntWIKINAME$percntLeftBar ...
WebNotify
* .PasiHaekkinen
DSpace15nXMLUInSuomennos
DSpace 1.5:n XMLUI:n suomennos Muokattu viimeksi 4.11.2008 ?xml version="1.0"? ! messages.xml Version: $Revision: 1.16 $ Date: $Date: 2006/08/08 22 ...
Manakin11Suomennos
Manakin 1.1:n suomennos messages_fi.xml tiedosto (viimeisin muokkaus 4.3.2008) ?xml version="1.0"? ! messages_fi.xml Version: $Revision: 1.16 $ Date ...
DSpacenSuomennos
DSpacen suomennos DSpaceen tehtyjä suomennoksia. * DSpace 1.3.2:n suomennos (Helsingin yliopiston tekemä) * Manakin 1.1:n suomennos (Suomen kansalliskirjaston ...
DSpacenIntegrointiOppimisalustaan
DSpacen integrointi oppimisalustaan Taustaa Nykytilanteessa hyvin suuri osa yliopistoissa ja korkeakouluissa käytetystä digitaalisten oppimateriaalista säilytet ...
JulkaisukanavahankkeenDSpace
Julkaisukanavahankkeen DSpace Julkaisukanavahanke Julkaisukanava hanke konkretisoi SVY:n strategiaa kehittämällä verkko oppimateriaalien jakelua, löydettävyytt ...
ConfigurableItemSubmissionPatchAsennusohje
Configurable Item Submission patch Esittely Uuden julkaisun lisäämisprosessi ei ole konfiguroitavissa DSpace 1.4.2/Manakin 1.1 järjestelmän perusasennuksessa ...
Manakin11Asennusohje
Manakin 1.1 Asennusohje Johdanto Manakin on DSpacelle kehitetty XML pohjainen käyttöliittymäohjelmisto. DSpacen oman JSP käyttöliittymän muokkaaminen on käyt ...
DSpace142Asennusohje
DSpace 1.4.2 Asennusohje DSpace ohjelman uusin versio pystytyshetkellä on 1.4.2, joka on julkaistu toukokuussa 2007. Asentaminen Alkuperäinen asennusohje: http ...
JulkaisukanavaHankkeenDSpaceJulkaisuarkistonShibbolointi
Julkaisukanava hankkeen DSpace julkaisuarkiston shibbolointi Hanke DSpace julkaisuarkiston shibboleth käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeuksien hallinnan kehittämiseen ...
WebAtom
TUTWiki's HlabProjektiWiki web
WebRss
" else="TUTWiki's HlabProjektiWiki web"}% /HlabProjektiWiki
Number of topics: 27

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes


This topic: HlabProjektiWiki > WebHome > WebChanges
Topic revision: r1 - 09 Jan 2009 - 14:00:00 - ProjectContributor
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback