You are here: TUTWiki>InnoPilotti>WebHome (revision 4)
EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

InnoPilotti-projekti

Uutta! InnoPilotin nettisivut (juu, juuri nämä) ovat työn alla. Täältä löytyy pian tietoa projektin edistymisestä ja mielenkiintoista jaettavaa aineistoa.

InnoPilotti on ... Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hanke, jolla luodaan valmiuksia tarjota oppilaille innovointikokemus Demolan puitteissa tehtävissä projektityökursseissa. Jne Jne...

bottom_logo_row_wiki.png
Print version |  PDF  | History: r14 | r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r4 - 09 Dec 2011 - 10:54:51 - Users.TimoPoranen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback