You are here: TUTWiki>InnoPilotti>WebHome (revision 5)
EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

InnoPilotti-projekti

InnoPilotti on ... Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hanke, jolla luodaan valmiuksia tarjota oppilaille innovointikokemus Demolan puitteissa tehtävissä projektityökursseissa.

Tavoitteena on yhteistyössä luoda toimintamalleja, joiden avulla kurssit ovat mahdollisimman hyödyllisiä ja houkuttelevia oppilaille, oppilaitoksille sekä toiminnassa mukana oleville yrityksille. Näin tuetaan oppilaiden kykyä innovatiiviseen kehittämistyöhön monikulttuurisissa tiimeissä ja kehitetään uusia osaajia Pirkanmaan alueelle.

Projekti alkoi 1.10.2011 ja päättyy 1.10.2012.

Näiltä sivuilta löydät tietoja projektista ja sen tuottamaa aineistoa.

bottom_logo_row_wiki.png
Print version |  PDF  | History: r14 | r6 < r5 < r4 < r3 | 
Topic revision: r5 - 09 Dec 2011 - 14:08:22 - Users.MattiVuori
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback