You are here: TUTWiki>InnoPilotti>Yhteystiedot (revision 5)
EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

Yhteystiedot

Projektin johtaja

Pirjo Kuhanen, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 849 0800, pirjo.kuhanen ( at ) tut.fi

Projektipäällikkö

Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto, puh. 040 839 0039, matti.p.vuori ( at ) tut.fi

Oppilaitosten yhteyshenkilöt

Timo Poranen, Tampereen yliopisto / Informaatiotieteiden yksikkö, timo.t.poranen ( at ) uta.fi

Toni Pippola, Tampereen Ammattikorkeakoulu, puh. 040 7180281, toni.pippola ( at ) tamk.fi

Tietoja Demolasta antaa

http://demola.fi/contacts

-- Users.MattiVuori - 08 Dec 2011
Print version |  PDF  | History: r8 | r6 < r5 < r4 < r3 | 
Topic revision: r5 - 09 Dec 2011 - 14:36:32 - Users.MattiVuori
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback