You are here: TUTWiki>MatoOpas>WebHome

MatoOpas

- vinkkejä ja faktaa matematiikan opiskelusta yliopistossa

Matematiikan opiskelu yliopistossa on erilaista kuin lukiossa. Itselle saattaa tulla yllätyksenä, että ei olekaan yhtä helposti yhtä hyvä kuin ennen. Oppimisen eteen joutuu tekemään eri tavalla töitä. Yliopistomatematiikan luonne on erilainen, koska lähtökohtaisesti siinä pyritään ymmärtämään asioita syvemmin. Myös pitkä tauko laskurutiineissa saattaa aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa.

Itselle parhaiden ja tuottoisimpien työskentelytapojen löytäminen vaatii pienen vaivannäön, mutta se kannattaa. Ihmiset ovat eri ominaisuuksiensa ja ennalta opittujen taitojensa vuoksi erilaisia. Se mikä toimii toiselle, ei välttämättä olekaan taas toiselle toimivaa. Oikotietä onneen ei matematiikankaan opiskelussa valitettavasti ole, mutta matkasta voi nauttia vähän enemmän, kun pelaa korttinsa oikein.

Tässä oppaassa käydään läpi matematiikan opiskelun erityistä luonnetta ja annetaan vinkkejä erilaisiin oppimistapoihin. Yliopisto-opintojen alkutaipaleella oma opiskelutyyli saattaa olla vähän hukassa lukion jälkeen. Lisäksi oppaassa esitellään TTY:n tarjoamat tukimuodot matematiikan peruskursseilla ja tarjotaan linkkivinkkejä myös muiden yliopistojen sivuilta löytyviin materiaaleihin.

Tämä opas on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat oppia hieman lisää siitä, mistä matematiikan oppiminen koostuu ja mitä erilaisia keinoja on olemassa matematiikan opiskelemiseksi. Opettajatkin voivat kurkistaa oppaan sisään nähdäkseen, mitä opiskelijoilla taustalla jyllää.

Opas on toteutettu osana valtakunnallista ESR-rahoitteista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) OTE-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää opintojen tukemista ja opetusta opintopolun eri vaiheissa.

Lataa koko opas PDF:nä.

Print version |  PDF  | History: r16 < r15 < r14 < r13 | 
Topic revision: r16 - 07 Sep 2011 - 15:54:34 - MeriKailanto
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback