Satakunnan Tuulipuistot

Satakunnan tuulipuistot- hanke on Satakuntaliiton ja TTY Porin (Signaalinkäsittely) yhteistyönä toteutettava Satakunnan alueen tuulipuistojen visualisointihanke. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa on ehdotus 18 tuulivoimapuiston sijoittamiseksi Satakuntaan, joista yhteentoista tehtiin digitaalinen 3d visualisointi.

Digitaalisessa visualisoinnissa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen ja Metsäkeskuksen tuottamaa Lidar- ja ilmakuva aineistoa.
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Nov 2012 - 13:04:29 - JariTurunen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback