You are here: TUTWiki>Somestra>DI

DI-TYÖ

Työn nimi: Projektinhallinan kehittäminen sosiaalisen median aikakaudella

Tekijä: Juha Kantele, Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos

Tutkii:
  • Miten projektinhallintaa voidaan kehittää yhteisöllisin menetelmin
  • Mitä some piirteitä löytyy nykyisistä projektinhallintaohjelmistoista
Tuloksena:
  • Parhaat menetelmät, joilla on saatu kehitettyä projektinhallintaa
  • Yhteisöllisten menetelmien tarjoamat ratkaisut projektinhallinnan ongelmiin
  • Pohditaan projektinhallinnan tulevaisuutta some näkökulmasta ja miten voidaan vaikuttaa yhteisöllisten menetelmien käyttöönottoon
Kysely:

http://www.webropolsurveys.com/S/9D3EF060B0D532CC.par

Työn tarkistaja: professori Hannu Jaakkola

Työn ohjaaja: Petri Linna
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 29 May 2013 - 13:32:54 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback