You are here: TUTWiki>Somestra>Extranet

Extranet

Hankkeeseen osallistuville yrityksille tarjotaan oma suljettu ympäristönsä, jonka sisältöä ja palveluja kehitetään koko hankkeen ajan.

Extranet on ainoastaan strategiseen kehittämiseen osallistuville yrityksille tarkoitettu osio, jossa aloitettuja strategisen kehittämisen toimenpiteitä jatketaan tehtävien ja opastuksen avulla.

Tunnuksien hakeminen extranet-osioon tapahtuu Petri Linnan toimesta (katso yhteystiedot).

Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 21 Mar 2012 - 09:48:50 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback