You are here: TUTWiki>Somestra>Hanke

Hanke

Alle on kuvattu hankkeen perustiedot tiivistetysti.

Aikataulu

1.12.2011 - 30.4.2014

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoittajaviranomainen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tarjota työkaluja ja tukea strategian kehittämiseen. Sisältäen mm.
  • Strategian kehitystyön asiantuntijoiden avulla (GAP-analyysi)
  • Kehittämistarpeiden ja -toimenpiteiden määrittelyn
  • Mahdollisten uusien kehittämishankkeiden hankesuunnitelmat
  • Neuvonnan ja ohjauksen strategiatyöskentelyyn koko hankkeen ajalle
  • Seminaarit
  • Verkostoitumistilaisuudet
  • Koulutustapahtumat

Työkalut

Hankkeessa on käytössä useita strategian kehittämisen työkaluja, jotka valitaan tapauskohtaisesti kunkin yrityksen kohdalta. Katso tarkemmin työkaluista sen omalta alasivulta.

Some

Hankkeessa kartoitetaan ja otetaan uutena strategian kehittämistekniikkana käyttöön sosiaalisen median työkalut ja niiden hyödyntämismahdollisuudet. Katso tarkemmin sen omalta alasivulta.

Osapuolet

Hankkeen pääkoordinaattori on Tampereen teknillinen yliopisto (Tuotantotekniikan laitos). Muita koordinaattoreita ovat Tampereen teknillinen yliopisto (Porin yksikkö), Jämsän seudun kehittämisyhtiö ja Pohjois-satakunnan kehittämiskeskus.

Osallistuvat yritykset

Hankkeen aikana on tavoitteena saada useita kymmeniä länsi-suomen yrityksiä mukaan kehittämään heidän strategioitansa.

Referenssejä voi kysellä edellisen vastaavanlaisen hankeen yrityksiltä. Katso yhteystiedot Heli / Pentti.

Print version |  PDF  | History: r6 < r5 < r4 < r3 | 
Topic revision: r6 - 23 Mar 2012 - 15:09:56 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback