You are here: TUTWiki>Somestra>Julkaisut

Julkaisut

Tänne kerätään hankkeen aikana julkaistut julkiset raportit, pöytäkirjat, asialistat ja mahdolliset artikkelit. Lisäksi kerätään aiheeseen liittyvää muiden julkaisuja.

Omat julkaisut

Sosiaalinen media strategian suunnittelussa ja käytäntöönpanossa. Diplomityö meneillään, jossa käytetään Somestra hankkeesta valittuja yrityksiä case-kehityskohteina.

Muiden julkaisut

Johtajat myöntävät: yritysten strategiat ovat liian hankalia, Aamulehti, 3.2.2012 ( Aamulehti.pdf)

Fanitus Facebookissa vähentänyt oikeaa ostamista, Savon sanomat, 3.4.2012.

Yhteisölliset toimintatavat tehokkaaseen käyttöön teollisuudessa. 29.9.2011. Teknologiateollisuus.

Sosiaalinen media teollisuudessa - raportti

Harri Hakkalan blogi pohdintoja yllä olevasta raportista ja viittaus McKinseyn tekemään kyselyyn 12/2010.

Joka viides suomalaisyritys pelkää sosiaalista mediaa. Haastattelututkimus (2009, Soprano Oyj).

Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Raportti, jonka yhteydessä myös kyselyhaastattalu. (EVA, 5/2011 ja Sulava)

Social media in the manufacturing industry in Finland (Ville Kilkku, Blog, 10/2011), sisältää kyselyhaastattelun tulokset.

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä. ( Diplomityö, Antti Inkeroinen 5/2010), sisältää yrityskyselyitä.

Silmät auki sosiaaliseen mediaan, toim. Terhi Aaltonen-Ogbeide et al. 5/2011, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja tietotekniikan etiikan liiton yhteistyössä tehty raportti.

Pk-yrityksen liiketoiminnan kehittäminen, teknologiat ja innovaatiot hyödyksi. Harri Sjöholm, Tekes, 2006, opas.

Print version |  PDF  | History: r11 < r10 < r9 < r8 | 
Topic revision: r11 - 07 Nov 2012 - 10:54:08 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback