Keskustelu

Hanke ei perusta omaa keskustelualuettaan strategioista ja somesta keskustelua varten vaan käyttää jo olemassa olevia lukuisia keskusteluryhmiä hyväkseen.

Alle on kerätty muutamia keskusteluryhmiä:

Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 21 Mar 2012 - 12:37:53 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback