Seminaarit

Omat seminaarit

26.11.2013, Yritysten strategioiden toteuttamisen uudet keinot.Tampereen teknillinen yliopisto, Hervanta, Konetalo, 3krs, 2343. Klo 13-16.00. esite.

Muiden seminaarit

Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi. Seminaari, 26.1.2011. Teknologiateollisuus ry.

Pk-yritysten verkkotyökalut, webinaari, 12.1.2011, Teknologiateollisuus ry.

Sosiaalinen media teollisuudessa: käytännön kokemuksia kilpailukyvyn parantamisesta, Seminaari, 15.2.2012, Teknologiateollisuus ry.

Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen, katso luentojen aiheet, Finntec/Tooltec-messut, Helsingin messukeskus, 18.4.2012

B2B?-SOME 2013, Sosiaalinen media teollisuudessa, 30.5.2013 Teknologiateollisuus ry.

Verkostoitumistapahtuma

Seminaarien lisäksi, jokainen hankkeessa hakijana toimiva kehittäjätaho järjestää hankkeen aikana kaksi verkostoitumistapaamista omalla alueellaan.

Topic revision: r5 - 30 Oct 2013 - 11:16:03 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback