You are here: TUTWiki>Somestra>Some

Some

Hankkeessa kartoitetaan ja tuodaan Some (Social Media) ideologiaa ja sen työkaluja strategian kehittämisen avuksi. Lisäksi tarkistellaan miten some voidaan tuoda osaksi yrityksen strategiaa.

Kartoituksessa lähdetään liikkeelle alla olevan kuvan perusteella.

SomeKartoitus.png

Kartoituksessa selvitetään, A) mitä case-tapauksia on käytettävissä ja voiko niistä tehdä yleistettäviä malleja, B) mitä some-työkaluja on mahdollista käyttää strategioiden työstämisen apuvälineinä sen eri vaiheissa, C) mitä Some tarkoittaa eri strategioiden sisällä. Lisäksi pyritään erottelemaan työkalujen osalta, että onko kyseessä yrityksen sisäinen vai ulkoinen työkalu. Kartoituksessa pyritään huomioimaan eri strategia tyypit, kuten yrityksen kokonaisstrategia tai sitä tarkentavia kuten some-, viestintä-, henkilöstö-, toiminta-, investointi-, verkostoitumis-, tai markkinointi-strategiat.

Some-kartoitus (työn alla). Katso sillä välin muiden julkaisut.

Print version |  PDF  | History: r6 < r5 < r4 < r3 | 
Topic revision: r6 - 21 Mar 2012 - 09:50:19 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback