Yhteystiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (Tuotantotekniikan laitos)

Heli Laurikkala
heli.laurikkala@tut.fi
puh. 0400 159 170


Pentti Huttunen
pentti.huttunen@tut.fi
puh. 040 198 1780

http://www.tut.fi/fi/yksikot/laitokset/tuotantotekniikka

Tampereen teknillinen yliopisto (Porin yksikkö)


Petri Linna
petri.linna@tut.fi
puh. 040 826 2720
http://www.tut.fi/pori
http://www.tut.fi/edupoint

Jämsän seudun kehitysyhtiö

Marko Leppänen
marko.leppanen@jamsek.fi
puh. 020 638 2461
http://www.jamsek.fi

Pohjois-satakunnan kehittämiskeskus

Esa Sairanen
esa.sairanen@pskk.fi
puh. 040 536 7117
http://www.pskk.fi

Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 21 Mar 2012 - 09:50:48 - PetriLinna
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback