1. Taustatietoa

Mistä on kysymys?

YTHS:lle, kuten muullekin opiskeluterveydenhuollolle, on asetettu velvoite seurata opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia 3 vuoden välein. Opiskeluympäristö koostuu fyysisistä opiskeluolosuhteista, opintojen järjestämisestä ja opintojen ohjauksesta, erilaisista oppimisympäristöistä, oppilaitoksen opiskeluyhteisöistä ja opiskelijoiden omista yhteisöistä.

Terveydenhuoltolain 17 §:n 1 momentti:

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (6.4.2011):

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain.

Lainsäädäntö_opiskeluympäristön_tarkastuksista.docx

IDEA_JA_JOHTOAJATUKSET_Kyse_ei_ole_tempusta_vaan_kokonaisuudesta_Kristina_Kunttu_190314.pdf

TTY:n rehtori Markku Kivikoski on nimennyt 4.6.2013 TTY:n opiskelijoiden hyvinvoinnin seurantaryhmän, jonka tehtävänä on opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin seuranta.

Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: opiskelijapalvelun päällikkö Kirsi Lindfors, tilapalvelupäällikkö Ilpo Kytölä, yleislääkäri Paula Lehtinen, psykologi Paula Riipinen, terveydenhoitaja Anna Malmberg-Virta sekä opiskelija Eveliina Seppälä.

Työryhmä määrättiin valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan. Työryhmä voi tarpeen mukaan kuulla ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työryhmän toimikausi alkoi 4.6.2013 ja päättyy 31.12.2016.

Yliopiston yhteystiedot

Tampereen teknillinen yliopisto

Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere

PL 527, 33101 Tampere

Puhelinvaihde 03 3115 11 (int. +358 3 3115 11)

Sähköposti tty.asiointi@tut.fi

http://www.tut.fi

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurantalomake

Lomake_Opiskeluympariston_terveellisyys_ja_turvallisuus
Topic revision: r5 - 15 May 2014 - 13:48:17 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback