5. Hyvinvointiohjelma eli oppilaitoksen pelisäännöt ja toimintakulttuuri

5.1. Linkit olemassaoleviin ohjeisiin

Ohjeen nimi Linkki/ liitetiedosto Edellinen päivitys/ voimassa Vastuuyksikkö/ vastuuhenkilö
Turvallisuussuunnitelma

Pelastussuunnitelma.pdf

ohjeita_onnettomuuden_varalle.pdf

112_esite.pdf

Paloturvallisuus.pdf

06.11.2013, toistaiseksi

11.03.2014, toistaiseksi

Tilapalvelut / Markku Leppänen

Tilapalvelut / Kalevi Paviala

Kriisisuunnitelma Valmiussuunnitelma on olemassa mutta se ei ole julkinen, lisätietoja Markku Leppänen 13.01.2014, toistaiseksi Tilapalvelut / Markku Leppänen
Häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyn toimintaohjeet TTYY:n häirintäyhdyshenkilöt    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Esteettömyyssuunnitelma_TTY.pdf

TTY esteettömyyssuunnitelma

TTY tasa-arvosuunnitelma

TTYY yhdenvertaisuussuunnitelma

2012-2014

15.12.2011/ 2012-2014

2012-2014

2012-2014

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Ohjeita turvalliseen työskentelyyn

Toimintaohjeet laboratoriotyöskentelyyn

Sähkäturvallisuusohjeet

 
Ohjeistus opiskelutapaturmissa Ei ole vielä kirjallisena?    
Toimintaohje vammaisten opiskeiljoiden/ erilaisten oppijoiden erityisjärjestelyistä

TTY esteettömyyssuunnitelma

POPin esteetön opiskelu ja tasa-arvo

Tutkan esteettömyyssivut

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Opintotoimisto/Minna Vehmaa
Päihdeohjelma Kansallinen opiskelijoiden päihdeohjelma luonnos    
Yliopistokampus on savuton Yliopisto savuttomaksi kampukseksi 1.1.2015 alkaen    
Yliopiston liikuntapalvelujen tarjonta http://sport.unipolitampere.fi/    
Opiskelijoiden hyvinvoinnin työryhmät (hyvinvointiryhmä, terveystyöryhmä, sora-työryhmä) TTY:llä toimii aktiivinen terveystyöryhmä, jossa edustus YTHS:ltä, TTYY:ltä, opiskelijapalveluista, liikuntapalveluista, opintotuesta, opintosuunnittelijoilta sekä evl-srk:sta. Työryhmä suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa yhteisöterveyttä tukevia toimintoja TTY:n kampuksella. Kokouksia 6/ lukuvuosi.    
Sisäilmatoimintamalli SYK sisäilmatoimintamalli    
Opiskelijan palautemahdollisuudet opiskeluympäristöasioissa

Sähkö-, lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja rakennustekniset viat, ulkoaluetyöt, jätepisteet ja siivouspalveluun liittyvät vikailmoitukset jätetään sähköisesti.

Opintojaksopalaute.

   
Tampereen teknillisen yliopiston järjestyssäännöt Voimaan 1.1.2015    
Muut      
       

Topic attachments
I Attachment ActionSorted ascending Size Date Who Comment
112_esite.pdfpdf 112_esite.pdf manage 434.4 K 11 Mar 2014 - 13:57 MarkkuLeppaenen  
Paloturvallisuus.pdfpdf Paloturvallisuus.pdf manage 1237.2 K 11 Mar 2014 - 13:43 KaleviPaviala  
koko_suunnitelma.pdfpdf koko_suunnitelma.pdf manage 8715.1 K 11 Mar 2014 - 13:22 MarkkuLeppaenen Pelastusssuuitelma
ohjeita_onnettomuuden_varalle.pdfpdf ohjeita_onnettomuuden_varalle.pdf manage 2860.1 K 11 Mar 2014 - 13:49 MarkkuLeppaenen  
yhdenvertaisuus_suunnitelma_30082012-hyvksytty.docxdocx yhdenvertaisuus_suunnitelma_30082012-hyvksytty.docx manage 119.1 K 24 Mar 2014 - 17:26 EveliinaSeppaelae TTYY:n yhdenvertaisuussuunnitelma
Print version |  PDF  | History: r15 < r14 < r13 < r12 | 
Topic revision: r15 - 18 Dec 2014 - 08:50:47 - AnnaMalmbergvirta
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback