You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>AvaimiakinPitääHallinnoida

Avaimiakin pitää hallinnoida

Avaimia tarvitaan sekä fyysisiin lukkoihin että kryptoalgoritmeihin. Jälkimmäisissä on symmetristen avainten lisäksi olemassa epäsymmetrisiä. Kaikenlaisten avainten tapauksessa on tärkeää, että oikeilla henkilöillä on heidän tarvitsemansa avaimet ja muilla ei. Avaintarpeet vaihtelevat ja avaimille voi myös sattua kaikenlaista katoamisesta kopiointiin. Kaikki tällainen asettaa avaimiin kohdistuvia hallinnollisia vaatimuksia niille, joiden intressinä on suojata tietoja tai fyysisiä paikkoja kyseisten avaimien avulla. On keskeistä huomata, että suurin osa näistä hallinnointitehtävistä ei kuulu lukkosepän eikä kryptologin toimenkuvaan.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Krypto
Mitä Useita
Miltä Tahallinen uhka
Missä Järjestelmä
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 08:53:48 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback