Palontorjunta

Keskeisin mekanismi tietojenkäsittelyn turvaamiseksi palolta on laitteiston ja laitetilojen asianmukainen sijoittelu ja varustaminen. Kaikkia laitteita ei tietenkään voida sijoittaa palolta suojattuihin tiloihin, joista muut syttymislähteet ja palokuormat on eliminoitu. Prosessorin ja muiden laitteiden asianmukainen tuuletus täytyy toki järjestää ja ylläpitää, jotta laitteet eivät vaurioiudu ylikuumenemalla eivätkä aiheuta palovaaraa.

Kaikkiin palotilanteisiin voi soveltaa seuraavanlaisia toimia -- sen lisäksi että ihmisten pelastamisesta aloitetaan ja muutkin kuin tieto-omaisuudet saavat oman sijansa pelastettavien asioiden jonossa.
  • Ilmaisimet ja hälyttimet ovat toimintakunnossa ja
  • sammuttimet samoin, joko huoneeseen liittyvät tai käsisammuttimet.
  • Tilat sulkemalla rajoitetaan palo.
  • Laitteiden alasajolla voidaan helpottaa toipumista.
  • Kriittiset tietovälineet siirretään turvaan.
Laitteisiin ja tietovälineisiin liittyvillä toimilla on syytä olla vastuuhenkilöt ja varamiehet. Näihin tehtäviin ja myös sammutukseen tarvitaan koulutusta ja ajoittaista harjoitusta. Yksi huomionarvoinen seikka on, ettei tulipalokaan saa aiheuttaa sellaista sekasortoa, että arkaluonteisista tiedoista ei huolehdittaisi. Varmuuskopiothan takaavat saatavuuden, mutta uhkana on paljastuminen, kun kulunvalvonnasta joudutaan tinkimään.

Aiemmin tietokonehuoneiden palot saatiin tukahdutetuksi täyttämällä huone haloni-1301:llä (ja ajamalla ensin ihmiset ulos). Kun happi loppui, ei palokaan enää jatkunut. Haloni on CFC:n kaltainen aine, jolla on myös samat ongelmat otsonikehän suhteen ja sen vuoksi siitä ollaan luopumassa. Nykyään vastaavaa vaikutusta haetaan vesihöyryllä tai kaasuseoksilla, joissa on argonia, typpeä ja hiilidioksidia. Lisäksi palot pyritään (ja pystytään) havaitsemaan hyvin aikaisessa vaiheessa.


F-611-111

SivuTiedot edit

Vaativuus perus
Valmius valmis
Tyyppi ydin
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 03 Aug 2009 - 15:22:32 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback