You are here: TUTWiki>Tietoturva>Fyysinen (revision 1)

Fyysisiä ja laitteistoihin liittyviä tietoturvanäkökulmia

"Kulunvalvonta, laitetilat, sähkönsaanti, peukaloinnin torjunta, biometriikka, turvalaitteet, luotetut arkkitehtuurit, kriittiset järjestelmät ja teollisuusautomaatio, hajasäteily."

Fyysisiin uhkiin varautumista tai fyysistä varautumista uhkiin

 • Tuli
 • Vesi ja muut aineet
 • IT-laitetilojen turvallisuussuosituksen fysiikkaa (2-A)
 • Kulunvalvontaa (2-A)
 • Sähkön laatu ja saanti (2-A)
 • Hajasäteily (2-A)

Peukaloinnin sietokyky

 • Fyysisen pääsyn rajoittaminen
 • Kopiointi ja väärentäminen
 • Laitteistojen turvallisuudesta
 • Toimikortti; Toimikortin turvallisuudesta
 • PUF (2-B)
 • Luotettu tietojenkäsittely ja isoveli (2-A)

Turvakriittisten laitteiden tietoturva (sulautetut ohjelmistot ovat luokassa 11)

 • Liikennevälineet
 • Sairaalat
 • Teollisuus

Biometriikka

SivuTiedot edit

Vaativuus yleis
Valmius kehitteillä
Tyyppi ydin
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 30 Jul 2009 - 09:06:48 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback