Fyysinen turvallisuus

Fyysisellä (tieto)turvallisuudella tarkoitetaan tässä aineistossa suojautumista fysikaalisilta ja muilta uhkilta käyttäen fysikaalisia keinoja, jotka ulottuvat prosessorista rakennuksiin. Kyseeseen tulee siis

 • toimitilojen turvallisuus. Joissain jaotteluissa fyysisellä tarkoitetaan vain tätä aihepiiriä, joka toki sellaisenaankin kattaa erittäin monipuolisesti tietojenkäsittelylaitteiden fyysisen ympäristön:
  • aineen kaikki olomuodot: vesi ja muut kemikaalit, kosteus, ilmanvaihto
  • kiinteän aineen kaikki koot: rakennus, rakenteet (telineet, kaapelit yms.), lukot, pöly, savu;
  • erilaiset energiamuodot: sähkön saanti ja laatu; tärinä; lämpö; säteily
  • näiden väliset suhteet: tuli; laitteiston, kaapelien ja liityntäpisteiden sijoittelu
  • ihmisten (negatiiviset) toimet: liikkuminen (kulunvalvonta), sotilasoperaatiot ja erilaiset asevaikutuksetkin otetaan huomioon kaikkein tiukimman tason suojauksessa.
 • laitteistoturvallisuus, joka esiintyy jaotteluissa myös omana luokkanaan.
 • varmuuskopiointi, joka usein luetaan käyttöturvallisuuteen.
 • Lisäksi fyysisinä voidaan pitää turvakysymyksiä, erityisesti peukalointia, väärentämistä tai kopiointia, jotka liittyvät laitteiston kaltaisiin
  • tietovälineisiin, kuten äänitteisiin
  • dokumentteihin, kuten passeihin
  • tai näiden välimuotoihin kuten sinetteihin.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Fyysinen
Mitä Eheys
Miltä Tahallinen uhka
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > TietoturvakäsitteenUlottuvuus > FyysinenTurvallisuus
Topic revision: r4 - 22 Apr 2010 - 10:36:02 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback