You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>TietoturvakäsitteenUlottuvuus>FyysinenTurvallisuus (revision 1)
Fyysisellä (tieto)turvallisuudella tarkoitetaan tässä aineistossa suojautumista fysikaalisilta ja muilta uhkilta käyttäen fysikaalisia keinoja, jotka ulottuvat prosessorista rakennuksiin. Kyseeseen tulee siis

 • toimitilojen turvallisuus. Joissain jaotteluissa fyysisellä tarkoitetaan vain tätä aihepiiriä, joka toki sellaisenaankin kattaa erittäin monipuolisesti tietojenkäsittelylaitteiden fyysisen ympäristön:
  • aineen kaikki olomuodot: vesi? ja muut kemikaalit, kosteus, ilmanvaihto
  • kiinteän aineen kaikki koot: rakennus, rakenteet (telineet, kaapelit yms.), lukot, pöly? , savu;
  • erilaiset energiamuodot: sähkön saanti ja laatu? ; tärinä; lämpö; säteily
  • näiden väliset suhteet: tuli ; laitteiston, kaapelien ja liityntäpisteiden sijoittelu
  • ihmisten (negatiiviset) toimet: liikkuminen (kulunvalvonta)? , sotilasoperaatiot ja erilaiset asevaikutuksetkin otetaan huomioon kaikkein tiukimman tason suojauksessa.
 • laitteistoturvallisuus? , joka esiintyy jaotteluissa myös omana luokkanaan.
 • varmuuskopiointi? , joka usein luetaan käyttöturvallisuuteen.
 • Lisäksi fyysisinä voidaan pitää turvakysymyksiä, erityisesti peukalointia, väärentämistä tai kopiointia? , jotka liittyvät laitteiston kaltaisiin
  • tietovälineisiin, kuten äänitteisiin
  • dokumentteihin, kuten passeihin
  • tai näiden välimuotoihin kuten sinetteihin.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 01 Mar 2010 - 17:45:23 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback