Hallinto

Hallinnolliseen näkökulmaan asetetaan tässä aineistossa kaikki sellaiset asiat, joissa on kyse päätöksistä, sovituista menettelytavoista sekä järjestelmistä, jotka eivät ole pelkästään teknisiä. Lisärajauksena näillä kaikilla on, että ne ilmenevät yhden yrityksen puitteissa tai muissa yhteyksissä, jotka eivät ole yhtä laajoja kuin yhteiskunnalliset kysymykset tai esim. Internet.

--Main.JukkaKoskinen

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > Hallinto
Topic revision: r2 - 03 Mar 2010 - 20:32:16 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback