You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>Hallinto (revision 3)

Hallinto

Hallinnolliseen näkökulmaan asetetaan tässä aineistossa kaikki sellaiset asiat, joissa on kyse päätöksistä, sovituista menettelytavoista sekä järjestelmistä, jotka eivät ole pelkästään teknisiä. Lisärajauksena näillä kaikilla on, että ne ilmenevät yhden yrityksen puitteissa tai muissa yhteyksissä, jotka eivät ole yhtä laajoja kuin yhteiskunnalliset kysymykset tai esim. Internet.

--Main.JukkaKoskinen

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Hallinto
Mitä Useita
Miltä Muu
Missä Järjestelmä
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 22 Apr 2010 - 08:10:01 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback