You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>IhmisettömiäFyysisiäUhkia

Ihmisettömiä fyysisiä uhkia

Fyysinen näkökulma tietoturvallisuuteen tarkoittaa, että uhka, sen kohde tai torjunnassa käytetty mekanismi on fyysinen luonteeltaan. Kaikkein ilmeisintä fyysisyys lienee uhkien osalta. Niitä voi aiheuttaa ihminen enemmän tai vähemmän tahallaan tai luonto, jos kohta siinäkin on ihmisellä usein sormensa pelissä. Luontoon liittyviä, ihmisestä jossain määrin riippumattomia uhkia ovat

  • rakenteiden sortuminen,
  • tuli,
  • vesi ja
  • muut asiaankuulumattomat aineet, kuten pöly ja lika,
  • sähkönsaannin katkeaminen tai muut häiriöt,
  • tietoliikenneyhteyksien katkeaminen.

Viimeinen tietysti koskettaa vain tietotekniikkaa, mutta muuten mikään näistä ei ole mitenkään ominainen tietotekniikalle esiintymisensä tai torjuntansa puolesta. Sen vuoksi näitä ei tässä aineistossa käsitellä kovin laajasti.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Useita
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 10:41:11 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback