Tietoturvallisuuden jatkokurssi harjoitustyöt 2011

Tämä on luettelo valmiiksi saaduista tutkielmista, aluksi alkuperäisessä järjestyksessään. Erikseen on hieman laajempi luettelo, jossa on mukana muutama lupaavasti alkanut mutta keskeytynyt työ. Lisäksi laajemmassa luettelossa ovat näkyvissä töiden tiivistelmät ja mallikysymykset. Kaikkia tekstejä voidaan kehitellä JOP-hengessä edelleen ja sen vuoksi luetteloista on jätetty alkuperäisten kirjoittajien nimi pois. Merkittävien muutosten tekijää pyydetään siirtämään alkuperäisen tekijän nimi tekstin otsikosta tekstin loppuun linkiksi, joka osoittaa alkuperäiseen versioon.

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmis
Tyyppi Atomi
Luokitus Muu
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Muu
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 09 Jan 2012 - 11:55:15 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback