Kurssien aikatauluun liittyviä sivuja?

Jatkokurssin osa B?

Edistyksellistä kryptoa; yhteyksiä nimiin (2-B)?

IDS- ja virusteoriaa (2-B)?

Luottamuksesta ja turvamallien kielistä (2-B)?

Ohjelmoinnin turvateoriaa (2-B)?

Tarkemmin standardeista (2-B)?

Tiedon palasista pidemmälle (2-B)?

Turvamallien teoriaa (2-B)?

Hallinto

Pääsynvalvonta?

Nimeämisestä hajautetuissa järjestelmissä (2-B)?

Piilokanavat (2-B)?

Rooliperustainen pääsynvalvonta (2-B)

Avainten hallinnointi?

Yksilökohtaista kryptologiaa (2-B)?

SPKI/SDSI (2-B)?

KeyNote (2-B)?

Tietoturvapolitiikan teoriaa?

Monitasoinen ja hilamainen luokittelu (2-B)?

Hilamaiset turvamallit (2-B)?

Hilamaisten turvamallien kritiikki (2-B)?

Luottamuksen hallintaa (2-B)?

Eheysmalli, Clark-Wilson (2-B)?

Kiinan muuri (2-B)?

Muita politiikkakieliä (2-B)?

Yhteiskunta

Aineettoman omaisuuden jakelu ja suojaus?

Jälkien tulkintaa ja kokoamista (2-B)?

Henkilön suoja tiedolta?

Roskapostin suodatuksesta (2-B)?

Bayes ja spam (2-B)?

Fyysinen turvallisuus

Peukaloinnin sietokyky?

PUF (2-B)?

Tietoaineistot

Monitasoiset tietokannat?

Monitasoisuus tietokannassa (2-B)?

Ohjelmisto

Ohjelmien tekeminen?

Liikkuvat agentit, mobiili koodi (2-B)

Koodin hämäännyttäminen (2-B)?

Ohjelmien todistamisesta ja todentamisesta (2-B)?

Ohjelmistojen turvan käsitteitä ja vakuuttumista (2-B)?

Ohjelmien käyttäminen?

Liikkuvien agenttien turvamekanismeja (2-B)?

Pahat ohjelmat

Virusten anatomiaa (2-B) JaakkoErkamo?

Epidemiologiaa (2-B) JaakkoErkamo?

Immunologiaa (2-B) JaakkoErkamo?

Kryptoalgoritmit?

Yleistä kryptoalgoritmeista?

Kryptoanalyysin mekanismeja (2-B)?

Kryptokvantteja (2-B)?

Kryptoprotokollat

Salasana-autentikointi?

Salasanojen vahvistaminen (2-B)?

Erikoisia protokollia?

Jäljittyvä anonyymi bittikäteinen (2-B)?

Unohtava tiedonsiirto ja salattu myynti (2-B)?

Kieltämätön allekirjoitus (2-B)?

Protokollan toteutukset

Verkkokerroksen turvamekanismi?

HIP (2-B)?

Autentikointitoteutuksia?

Kerberos-lippuja (2-B)?

Kerberoksen toimialueista (2-B)?

Tietoverkkoturvan erityiskysymyksiä

Hajautetut järjestelmät?

P2P-turvallisuudesta (2-B)

Tunkeutumisen havainnointi?

Tunkeutumisen havainnoinnin tekniikoista (2-B)?

Tietoturvatieto?

Tieto tietoturvasta?

BS7799 (2-B)?

Common Criteria, käyttö (2-B)

Common Criteria, rakenne (2-B)?

Common Criteria, toiminnallisuus (versio 2) (2-B)?

Common Criteria, vakuuttavuus (versio 2) (2-B)?

SSE-CMM (2-B)?

Tietoturvan tekijät?

Tietoturvallisuuden tutkimuksesta (2-B)?

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 07 Oct 2010 - 12:09:25 - JaakkoErkamo?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback