Tämä "Johdanto"-kokonaisuus määrittelee melko laajasti tietoturvan käsitteitä ja aineistoon tutustuminen kannattaa tietenkin aloittaa niistä. Mukana on myös tämän aineiston luonnehdinta ja viitteet muihin aineistoihin.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Hallinto
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Useita
Kuka Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > Johdanto
Topic revision: r3 - 18 Apr 2010 - 19:21:02 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback