You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>Johdanto (revision 2)
Tämä "Johdanto"-kokonaisuus määrittelee melko laajasti tietoturvan käsitteitä ja aineistoon tutustuminen kannattaa tietenkin aloittaa niistä. Mukana on myös tämän aineiston luonnehdinta ja viitteet muihin aineistoihin.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 28 Feb 2010 - 20:20:38 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback