You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>KirjojaJaPainatteitaSuomeksi (revision 1)

  • [Järv02] Petteri Järvinen: Tietoturva & yksityisyys. Docendo 2002.

  • [Kert97] Esa Kerttula: Tietoverkkojen tietoturva. Edita 1997. 2. uudistettu painos 1999.

  • [Miet99] Juha E. Miettinen: Tietoturvallisuuden johtaminen. Kauppakaari 1999.

  • [NiPV96] Pekka Nikander, Tapio Peltonen, Lea Viljanen: Internet-tietoturva. Suomen ATK-kustannus 1996.

  • [Paav98] Juhani Paavilainen: Tietoturva. Suomen ATK-kustannus 1998.

  • [Täht97] Heikki Tähtinen: Terveydenhuollon tietoturvan ja tietosuojan toteutuksen hyviä käytäntöjä. Kuntaliitto 1997.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Muu
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Feb 2010 - 20:26:32 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback