You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>KopiointiJaVäärentäminen

Kopiointi ja väärentäminen

Bittejä voidaan tunnetusti kopioida täydellisesti ja väärentämisenkin voi tehdä "jäljettömästi". Tämä on yksi keskeisistä haasteista mm. eheydelle, autenttisuudelle, kiistämättömyydelle ja tekijänoikeuksille. Tarkastellaan tässä asiaa fyysiseltä kannalta: Jos bittien tai niiden sisältämän tiedon pitää olla fyysisessä muodossa, esim. tietyntyyppisenä tallenteena tai henkilötodistuksena, kopiointi tai väärentäminen ei ole enää niin helppoa. Silti sitä pitää torjua, mm. seuraavissa tilanteissa:

 • tekijänoikeuksien puolustaminen
  • äänitteet ja muut tallenteet.
  • tietokoneohjelmat (lisenssit)
 • eheys
  • tapahtumakirjanpito: ajopiirturi, päästömittauslaite
  • nopeuden rajoittimet, asejärjestelmien kontrolli
  • pakkausmerkinnät, sinetit
 • mukana autentikoitumista:
  • yleiset dokumentit: passit, henkilötodistukset,...
  • oikeutuksia välittävät 'tokenit' (...): rannekkeet huvipuistoissa ym., (autentikointiin liittyy näissä siirtämättömyyden vaatimus, joka on myös peukaloinnin torjuntaa).
  • kiistämättömyyteen liittyviä: rahakortit, luottokortit, lainauskortit, ...
 • pelkkää oikeutusta:
  • yleinen: raha ja muut käteismaksuvälineet
  • ladattavat rahakortit, rahakkeet, pelimerkit, poletit,
  • pääsyliput, matkaliput

Mihin kohtaan kuuluisi opiskelijakortin lukukausitarra?

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 11:00:00 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback