You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>KopiointiJaVäärentäminen (revision 1)

Kopiointi ja väärentäminen

Bittejä voidaan tunnetusti kopioida täydellisesti ja väärentämisenkin voi tehdä "jäljettömästi". Tämä on yksi keskeisistä haasteista mm. eheydelle, autenttisuudelle, kiistämättömyydelle ja tekijänoikeuksille. Tarkastellaan tässä asiaa fyysiseltä kannalta: Jos bittien tai niiden sisältämän tiedon pitää olla fyysisessä muodossa, esim. tietyntyyppisenä tallenteena tai henkilötodistuksena, kopiointi tai väärentäminen ei ole enää niin helppoa. Silti sitä pitää torjua, mm. seuraavissa tilanteissa:

 • tekijänoikeuksien puolustaminen
  • äänitteet ja muut tallenteet.
  • tietokoneohjelmat (lisenssit)
 • eheys
  • tapahtumakirjanpito: ajopiirturi, päästömittauslaite
  • nopeuden rajoittimet, asejärjestelmien kontrolli
  • pakkausmerkinnät, sinetit
 • mukana autentikoitumista:
  • yleiset dokumentit: passit, henkilötodistukset,...
  • oikeutuksia välittävät 'tokenit' (...): rannekkeet huvipuistoissa ym., (autentikointiin liittyy näissä siirtämättömyyden vaatimus, joka on myös peukaloinnin torjuntaa).
  • kiistämättömyyteen liittyviä: rahakortit, luottokortit, lainauskortit, ...
 • pelkkää oikeutusta:
  • yleinen: raha ja muut käteismaksuvälineet
  • ladattavat rahakortit, rahakkeet, pelimerkit, poletit,
  • pääsyliput, matkaliput

Mihin kohtaan kuuluisi opiskelijakortin lukukausitarra?

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 07 Mar 2010 - 17:20:33 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback