Kryptoprotokollat

Tässä kokonaisuudessa käsitellään myös joitakin kryptoprotokollien tapaisia menetelmiä, jotka eivät välttämättä täytä määritelmän kryptografista osuutta: näitä ovat biometriikka ja heikot salasanasysteemit.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Krypto
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > Kryptoprotokollat
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 13:02:16 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback