You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>Kryptoprotokollat (revision 1)

Kryptoprotokollat

Tässä kokonaisuudessa käsitellään myös joitakin kryptoprotokollien tapaisia menetelmiä, jotka eivät välttämättä täytä määritelmän kryptografista osuutta: näitä ovat biometriikka ja heikot salasanasysteemit.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 18 Apr 2010 - 15:24:49 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback